A

A Game To Make Him Fall

A Game To Make Him Fall

:Novel Özeti: Kadınların sadece çocuk doğurmak için bir araç olarak görüldüğü bir evde doğduğumda yirmili yaşlarıma gelmiştim. Hayatın yol ayrımında duruyordum.

Parmaklarımın ucunda elliye yakın farklı erkek fotoğrafı vardı. Bunlar babamın hazırladığı eş adaylarıydı.

Onun şirketini istedikleri için…